Podmínky použití

Podmínky použití

Obecná ustanovení

Poskytujeme Vám služby podléhající oznámením a podmínkám uvedeným v této smlouvě. Kromě toho se budete řídit pokyny, pravidly, podmínkami platnými pro tyto služby dříve, než je budete využívat. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto stránky a tyto podmínky použití.

Předtím, než budete pokračovat, přečtěte si tuto smlouvu, protože přístup, prohlížení nebo jiné využívání stránek znamená, že souhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy.

Nesmíte nahrát, distribuovat ani jinak publikovat na tomto webu jakýkoli obsah, informace nebo jiný materiál, který:

(a) obsahuje chyby, viry, trojské koně nebo jiný škodlivý kód nebo vlastnosti;

(b) je ohavná, ohrožující, hanlivá, obscénní, neslušná, pornografická, diskriminační nebo může vést k občanské nebo trestní odpovědnosti podle zákonů České Republiky nebo zákonů jakékoli jiné země, která se může ucházet; nebo

(c) porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, servisní značky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva kterékoli osoby.

Bonwood.cz vám může poskytnout identifikační údaje a heslo, které vám umožní přístup a použití některých částí tohoto webu. Pokaždé, když používáte heslo nebo identifikaci, považujete se za oprávněný k přístupu a používání stránek způsobem, který je v souladu s podmínkami této smlouvy, a Bonwood.cz nemá povinnost zkoumat zdroj jakéhokoli takového přístupu nebo používání stránek.

Tím, že přijmete tyto podmínky používání prostřednictvím používání tohoto webu, potvrzujete, že máte 18 let věku a víc. Pokud jste mladší 18 let, použijte tuto stránku pouze pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce. S výhradou smluvních podmínek této smlouvy Vám tímto udělujete omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci na přístup a používání stránek tím, že je zobrazíte ve vašem internetovém prohlížeči pouze za účelem nákupu a nikoli za komerční využití nebo užívání jménem jakékoli třetí strany, s výjimkou případů, kdy to výslovně povoluje Bonwood.cz předem. Jakékoli porušení této smlouvy vede k okamžitému zrušení licence udělené v tomto odstavci bez předchozího upozornění.

Přístup k Vašemu účtu

Budete zcela zodpovědní za veškerý přístup k tomuto webu a jeho užívání osobou, která používá heslo a identifikaci, které jste původně přidělili, bez ohledu na to, zda je takový přístup k těmto stránkám a používání těchto stránek skutečně autorizován, včetně bez omezení, všech komunikací a přenosů a veškeré závazky (včetně finančních závazků) vzniklé v důsledku tohoto přístupu nebo použití. Jste výlučně odpovědní za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla a identifikace, která vám byla přidělena po registraci. Bezpodmínečně budete informovat Bonwood.cz o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo identifikaci nebo jakéhokoli jiného porušení nebo hrozícího porušení bezpečnosti tohoto webu na adrese [email protected] .

Nákupní košík

×